Polityka prywatności

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Dlatego Aexol Sp. z o.o. udostępnia niniejszą Politykę Prywatności, aby wyjaśnić nasze praktyki dotyczące zbierania, wykorzystywania i ujawniania Danych Osobowych oraz innych informacji, które otrzymujemy.

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich Danych Osobowych i ściśle przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (GDPR) oraz Polskiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Poniższe wyjaśnienia pozwolą Ci zrozumieć, w jaki sposób zapewniamy tę ochronę oraz jakie dane przetwarzamy i w jakim celu.

 • Definicje

  • Administrator/Aexol/My - Aexol Sp. z o.o. (twórca, utrzymujący i operator aplikacji Deliverky) to polska firma z siedzibą główną przy ulicy Mławskiej 4/U7, 15-411 Białystok, Polska, która określa cele i środki przetwarzania Danych Osobowych.
  • Inne Organizacje - podmioty, którym możemy przekazywać część Twoich danych osobowych w związku z realizacją przez nie określonych czynności lub usług w naszym imieniu. Będą one bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe tylko przez czas, który wskażemy, lub który jest wymagany przez obowiązujące prawo.
  • Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („podmiot danych”); osoba możliwa do zidentyfikowania to taka, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP urządzenia, dane lokalizacyjne, identyfikator internetowy oraz informacje zbierane przez pliki cookies i inne podobne technologie.
  • Zgoda - dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli przez podmiot danych, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, że zgadza się na przetwarzanie dotyczących go Danych Osobowych.
  • RODO - ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Cookies - mały fragment informacji zapisywany przez serwer na dysku Twojego komputera w postaci małych plików tekstowych.
  • Polityka Prywatności - ten dokument.
  • Strona Internetowa - nasza strona internetowa i jej podstrony: https://deliverky.app/
  • Usługa - strona internetowa Administratora, która świadczy usługi tłumaczeń online (internacjonalizacja treści aplikacji), umożliwia kontakt z nami oraz dostarcza informacje o innych działaniach, które organizujemy lub w których uczestniczymy, takich jak wydarzenia, newslettery itp.
 • Dane kontaktowe

  Administratorem Danych Osobowych pozyskanych od Ciebie jest Aexol Sp. z o.o., polska firma z siedzibą główną przy ul. Mławskiej 4/U7, 15-411 Białystok, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000602817, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5423253283, REGON 363749060.

  Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych i realizacją praw związanych z takim przetwarzaniem, możesz skontaktować się z nami pocztą: Aexol Sp. z o.o., ul. Mławska 4/U7, 15-411 Białystok, Polska lub e-mailem: [email protected]

 • Jak wykorzystujemy informacje zebrane od Ciebie

   Administrator wykorzystuje zebrane od Ciebie Dane Osobowe do następujących celów:
  • wymiana korespondencji dotyczącej relacji biznesowych/umów zawartych między Tobą a Administratorem, w tym odpowiadanie na Twoje zapytania dotyczące produktów i usług świadczonych przez Administratora, w tym nasz czat na żywo - podstawa w artykule 6(1)(b) RODO
  • w celu świadczenia Usług - wtedy podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania do wykonania umowy - podstawa w artykule 6(1)(b) RODO
  • wewnętrzne cele administracyjne Administratora, w tym statystyki i raportowanie wewnętrzne, prowadzenie analiz, które stanowią realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów. Zawsze szukamy sposobów, aby nasze Usługi były mądrzejsze, szybsze, bardziej bezpieczne i użyteczne dla Ciebie. Korzystamy z narzędzi analitycznych, aby zobaczyć, jak ludzie korzystają z naszych Usług, oprócz bezpośrednich opinii - w celu rozwiązywania błędów i identyfikowania trendów, wzorców użytkowania, aktywności oraz obszarów do integracji i poprawy Usług. Testujemy i analizujemy również niektóre nowe funkcje z niektórymi użytkownikami przed wprowadzeniem funkcji dla wszystkich użytkowników - podstawa w artykule 6(1)(f) RODO
  • archiwizacja (cel dowodowy), która stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów w zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeby dowodowej - podstawa w artykule 6(1)(f) RODO
  • potencjalne ustalanie roszczeń, wykonywanie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, co stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów - podstawa w artykule 6(1)(f) RODO
  • obsługa reklamacji, gdy są one składane, w odniesieniu do jakości usług świadczonych przez Administratora i sposobu świadczenia usług przez pracowników Administratora na podstawie wykonanych umów - podstawa w artykule 6(1)(b) RODO
  • marketing bezpośredni produktów i własnych Usług Administratora. Wykorzystujemy Twoje dane kontaktowe do wysyłania wiadomości promocyjnych, newsletterów, marketingowych, reklamowych i innych informacji, które mogą być dla Ciebie szczególnie interesujące, za pośrednictwem stron internetowych i aplikacji innych firm, ale tylko za Twoją uprzednią wyraźną zgodą na otrzymywanie takich komunikatów marketingowych. Zapytamy Cię w momencie rejestracji i/lub otwarcia konta u nas, czy chcesz otrzymywać takie informacje. Ma to na celu zwiększenie zaangażowania i maksymalizację korzyści z Usług oraz tego, co może Cię zainteresować. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych od nas, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji zawartymi w tych komunikatach. Należy pamiętać, że Twoja zgoda na nasze działania marketingowe jest dobrowolna i może być wycofana w każdej chwili - podstawa w artykule 6(1)(f) RODO
  • Administrator przetwarza Dane Osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych (Linkedin, Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o działalności Administratora oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług i produktów - podstawa w artykule 6(1)(f) RODO

  Przetwarzane przez nas Dane Osobowe mogą obejmować: pełne imię i nazwisko, stanowisko, nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, login, numer IP, informacje zbierane za pomocą plików cookies lub innych podobnych technologii lub inne dane niezbędne do weryfikacji użytkownika.

 • O plikach Cookies i technologiach śledzenia

   Administrator wykorzystuje standardowe technologie, takie jak pliki cookies przeglądarki i narzędzia analityczne stron trzecich, aby zbierać dane dotyczące zachowań i operacji, gdy wchodzisz w interakcję z nami za pośrednictwem naszej Strony internetowej i aplikacji oraz gdy komunikujemy się z Tobą za pośrednictwem e-maila lub wiadomości tekstowej. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, jak używamy plików cookies i podobnych technologii oraz jak możesz nimi zarządzać i je kontrolować. Cookie to mały plik tekstowy, który jest umieszczany na komputerze lub innym urządzeniu i jest używany do identyfikacji użytkownika lub urządzenia oraz do zbierania informacji. W związku z tym Administrator i inne podmioty świadczące usługi analityczne i statystyczne w jego imieniu przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w końcowym urządzeniu telekomunikacyjnym Użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie itp.). Pliki cookie używane w wyżej wymienionym celu obejmują:
  • cookies wprowadzane przez użytkownika (identyfikatory sesji) przechowywane przez czas trwania sesji;
  • cookies uwierzytelniające używane w usługach wymagających uwierzytelnienia przez czas trwania sesji;
  • cookies związane z bezpieczeństwem użytkownika, np. używane do wykrywania nadużyć związanych z uwierzytelnianiem;
  • cookies sesji odtwarzacza multimedialnego (np. cookies flash playera);
  • trwałe cookies dostosowujące interfejs użytkownika przez czas trwania sesji lub nieco dłużej;
  • cookies używane do monitorowania ruchu online, tj. analizy danych, w tym cookies Google Analytics (pliki używane przez Google do analizowania, jak Użytkownik korzysta ze Strony, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących aktywności na stronie) oraz cookies analityczne PostHog (używane przez PostHog do analizowania interakcji użytkowników). Google i PostHog nie używają zebranych danych do identyfikacji użytkowników osobiście i nie łączą żadnych informacji, aby umożliwić taką identyfikację. Szczegółowe informacje na temat zakresu i zasad zbierania danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod tym adresem oraz w polityce prywatności PostHog pod tym adresem.
 • Cookies Marketingowe

  Administrator i jego zaufani partnerzy również używają cookies do celów marketingowych, np. w związku z wysyłaniem reklam behawioralnych do użytkowników. W tym celu Administrator i jego zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w końcowym urządzeniu telekomunikacyjnym Użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie itp.). Narzędzia analityczne i marketingowe używane przez Administratora i jego zaufanych partnerów wykorzystują również różne rozwiązania i narzędzia stosowane do celów analitycznych i marketingowych. Poniżej można znaleźć podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

 • Google Analytics

  Pliki cookies Google Analytics są używane przez Google do analizowania, w jaki sposób użytkownik korzysta ze Strony, oraz do tworzenia statystyk i raportów dotyczących aktywności na stronie. Google nie używa zebranych danych do identyfikacji użytkownika i nie łączy żadnych informacji w sposób umożliwiający taką identyfikację. Szczegółowe informacje na temat zakresu i zasad zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod adresem:https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

 • Google Ads

  Google Ads to narzędzie umożliwiające mierzenie skuteczności kampanii reklamowych prowadzonych przez Administratora oraz analizowanie takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala na wyświetlanie naszych reklam osobom, które wcześniej odwiedziły Stronę. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi można znaleźć pod adresem:https://policies.google.com/technologies/ads

 • Facebook Pixel

  Facebook Pixel to narzędzie umożliwiające mierzenie skuteczności kampanii reklamowych prowadzonych przez Administratora na Facebooku. Narzędzie to umożliwia zaawansowaną analizę danych w celu optymalizacji działań Administratora wraz z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem:https://www.facebook.com/help/443357099140264

 • Google Tag Manager

  Google Tag Manager to narzędzie, które pozwala Administratorowi analizować działania Użytkowników na Stronie, umożliwiając zarządzanie innymi narzędziami analitycznymi lub marketingowymi używanymi przez Administratora.

 • PostHog Analytics

  PostHog to narzędzie analizy danych używane przez Administratora do uzyskiwania wglądu w interakcje użytkowników z witryną i aplikacją oraz do zrozumienia, które obszary wymagają poprawy. PostHog automatycznie zbiera informacje techniczne o Twoim urządzeniu, w tym adres IP Twojego urządzenia oraz informacje o Twojej wizycie na naszej stronie i w aplikacji (adres URL odsyłający, treści oglądane i interakcje). PostHog używa plików cookies, aby pomóc zidentyfikować i śledzić odwiedzających, ich korzystanie z witryny i aplikacji oraz ich preferencje. Odwiedzający, którzy nie chcą, aby pliki cookies były umieszczane na ich komputerach, mogą ustawić swoje przeglądarki tak, aby odmawiały cookies przed odwiedzeniem witryny. PostHog nie używa żadnych usług śledzenia stron trzecich do zbierania informacji. Bardziej szczegółowe informacje na temat zakresu i zasad zbierania oraz przetwarzania danych związanych z PostHog można znaleźć pod adresem:https://posthog.com/privacy

 • Reddit Pixel

  Używamy również Reddit Pixel, technologii śledzenia dostarczanej przez Reddit, Inc. (USA) w celu wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach na platformie Reddit. Używamy również plików cookies Reddit Inc. do mierzenia konwersji i retargetingu oraz zapewnienia, że nasze reklamy na platformie Reddit są wyświetlane prawidłowo i skutecznie oraz że otrzymujemy informacje zwrotne na temat ich wyników. Takie użycie plików cookies i porównywalnych technologii oraz dalsze wykorzystanie danych odbywa się tylko za Twoją zgodą. Podstawą prawną jest artykuł 6(1)(a) RODO. Możesz w każdej chwili cofnąć tę zgodę. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w odniesieniu do Reddit można znaleźć pod adresem:https://www.redditinc.com/policies/privacy-policy

 • Zarządzanie ustawieniami plików Cookies

 • Dlaczego udostępniamy Twoje dane osobowe innym organizacjom

   Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:
  • podmiotom przetwarzającym w związku z czynnościami zleconymi przez Administratora, wykonywanymi w jego imieniu, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z wydanymi przez Administratora instrukcjami;
  • podmiotom kontrolnym i nadzorczym w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • operatorom pocztowym i firmom kurierskim;
  • podmiotom zewnętrznym, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, na podstawie której współpracujesz z Administratorem (np. dostawcom, podwykonawcom).
 • Jak przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe

  Stosujemy administracyjne, techniczne, umowne i fizyczne zabezpieczenia, które mają na celu ochronę Twoich danych osobowych, gdy znajdują się pod naszą kontrolą. Możemy przechowywać Twoje dane osobowe na serwerze znajdującym się poza krajem, w którym mieszkasz. Przechowujemy Twoje dane osobowe na bezpiecznych serwerach. W uzasadnionych sytuacjach, gdy wykonanie umowy wymaga współpracy z partnerami technologicznymi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), Twoje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich. Ze względu na to, że poziom ochrony danych osobowych poza EOG różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie, Administrator zobowiązuje się do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, które zgodnie z prawem UE legalizują transfer i zapewniają odpowiednie gwarancje ochrony Twoich danych osobowych. Dane osobowe, które podajesz, będą przechowywane w bezpieczny i zabezpieczony sposób. Bazy danych i informacje Deliverky są przechowywane na bezpiecznych serwerach z odpowiednimi zaporami ogniowymi. Deliverky stosuje standardowe w branży fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony wszystkich danych osobowych, utrzymując je w poufności i bezpieczeństwie. Przeprowadzamy okresowe przeglądy naszych środków bezpieczeństwa dotyczących zbierania i przechowywania danych osobowych, aby chronić je przed nieautoryzowanym dostępem do naszych systemów. Gdy wprowadzasz dane osobowe (takie jak dane logowania) w odniesieniu do swojego konta użytkownika ("Informacje użytkownika"), wszystkie komunikacje między Deliverky a użytkownikami usług Deliverky są szyfrowane przy użyciu certyfikatów Secure Socket Layer (SSL). Jako użytkownik usług powinieneś odpowiedzialnie korzystać z usług i nie udostępniać swoich informacji użytkownika, w tym nazwy użytkownika, hasła ani informacji o koncie, nikomu.

 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

  Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej Usługi oraz celu przetwarzania. Zasadniczo dane użytkownika są przetwarzane w czasie korzystania z Usług lub prowadzenia korespondencji z użytkownikiem, natomiast dane związane z przesyłaniem informacji marketingowych, w tym newslettera, do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia jakichkolwiek roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim będzie to wymagane przez prawo. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. Usługi nie są przeznaczone dla użytkowników poniżej 18 roku życia i nie zbieramy danych osobowych od użytkowników poniżej 18 roku życia.

   Twoje prawa
  • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
  • Prawo do uzyskania kopii danych.
  • Prawo do sprostowania danych.
  • Prawo do usunięcia danych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
  • Prawo do przenoszenia danych.
  • Prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych.
  • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  W sytuacji, gdy Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie złożonego wniosku, Administrator poprosi wnioskodawcę o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie skutkować będzie odmową realizacji wniosku.

  Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać przedłużony, o czym Administrator poinformuje wnioskodawcę.

  Administrator przechowuje informacje o wniosku i osobie, która złożyła wniosek, w celu zapewnienia zgodności oraz ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń osób, których dane dotyczą. Rejestr wniosków osób, których dane dotyczą, prowadzony jest w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim danych.

Usprawnij dostawy z Deliverky

section image